Pravilnik o lovu sulca RD Straža Sava

Na podlagi 27. člena Statuta Ribiške družine Straža – Sava je upravni odbor dne 13.9.2018 sprejel:

PRAVILNIK

o športnem ribolovu sulca v vodah

RIBIŠKE DRUŽINE STRAŽA – SAVA

1. člen

(čas ribolova)

(1)Ribolov je dovoljen samo podnevi (od zore do mraka). Zora nastopi eno uro pred sončnih vzhodom, mrak pa nastopi eno uro po zahodu sonca. Za določitev časa sončnega vzhoda in zahoda se upoštevajo podatki Agencije Republike Slovenije za okolje.

2. člen

(izvajanje ribolova)

(1)Ribolovno pravico za lov SULCA ima:

  • ribič član RDSS, ki  ima opravljen ribiški izpit in opravljene obveznosti do RDSS vključno z delovnimi urami,
  • ribič turist v spremstvu člana RDSS.

(2)Ribolovna dovolilnica za lov sulca se izda za določeni dan. Uporabnik jo je dolžan vrniti izdajatelju izpolnjeno z ustreznimi podatki še isti dan do ure, ki je navedena na ribolovni dovolilnici. Kdor ne opravi predpisanega in ne vrne ribolovnice v predpisanem roku, ni več upravičen do nakupa dovolilnice za lov sulca v tekoči sezoni.

(3) Člani RDSS izvajajo lov sulca v paru, ki mora biti v času izvajanj ribolova v vidnem polju.

(4)Vsak uplenjeni sulec se zaradi evidentiranja še isti dan prinese na sedež RDSS. Obvesti se gospodarja ali vodjo čuvajske službe ali člana upravnega odbora ali katerega koli dosegljivega čuvaja. 

(5) Član RDSS, ki je v tekoči sezoni uplenil sulca lahko izvaja ribolov na sulca na način  ujemi in spusti. 

 (6)Na dan lova sulca je plenjenje ostalih rib prepovedano, prav tako ni dovoljeno koriščenje letne ribolovnice. Član RDSS lovi sulca  v spremstvu člana RDSS, ki je opravil ribiški izpit.

(7)V času sezone lova sulca  ni dovoljen lov ščuke v revirju  SAVA 9 in SAVA 10.

3. člen

(dovoljene vabe, vrbice)

(1)Ribolov je dovoljen z umetnimi vabami z največ tremi trnki (enojčki, dvojčki ali trojčki), najmanjša dolžina vabe je 10 cm.

(2)Lov sulca po sistemu ujemi in spusti je dovoljen z umetno vabo z enim trnkom enojčkom brez zalusti.

(3)Pri ribolovu sulca je dovoljena najtanjša debelina najlona 0,30 mm ali debelina vrvice najmanj 0,25 mm.

4. člen

(spremstvo)

(1)Spremstvo gostov oziroma ribičev turistov lahko opravlja član RDSS, ki ima opravljen ribiški izpit. Naenkrat lahko spremlja največ 3 ribiče. Ko se izvaja ribolov v spremstvu člana RDSS so se ribiči dolžni držati v skupini, v vidni razdalji, ki skupno ne sme presegati 100 m med vsemi člani skupine.

(2)Oseba, ki spremlja ribiče mora biti prisotna ves čas ribolova skupaj z ribiči in jim pomagati ter jim svetovati kje lahko izvajajo ribolov ter izvajati nadzor nad početjem ribičev. Oseba, ki spremlja mora ves čas vedeti in biti v vidnem kontaktu z izvajalci ribolova.

(3)Oseba, ki spremlja je disciplinsko odgovorna za zakonito izvajanje ribolova. Oseba, ki spremlja ribiča gosta oziroma ribiča turista je dolžna obvestiti ribiškega čuvaja o morebitnih kršitvah ribičev, ki jih spremlja, v nasprotnem slučaju, disciplinsko odgovarja za kršitve, ki so jih storile osebe, katere je spremljal.

5. člen

( kvote in mere)

(1)Upravni odbor RDSS določi kvoto in mero za uplen sulca za vsako sezono posebej. Kvota in mere za uplen morajo biti znane do 30.9. in izobešene na oglasni deski.

6. člen

( končne določbe)

(1)Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko je bil sprejet 13.9.2018.

(2)Z dnevom nastopa veljave tega Pravilnika prenehajo veljati dosedanje določbe o lovu sulca v Pravilniku o športnem ribolovu v vodah RDSS z dne 19.03.2016.

Predsednik Ribiške družine Straža – Sava

Dušan Pečnik