Veliko ribariš v revirjih RD Straža Sava, potem je včlanitev v ribiško družino prava odločitev. Za včlanitev ni nikakršnih omejitev.
Vpis novih članov poteka vsak četrtek na sedežu ribiške družine (razen ob praznikih in počitnicah). Vabimo vas, da nas obiščete ali pokličete v času uradnih ur na 01 537 58 06 (vsak četrtek med 17.00 in 19.00).

Obveznosti članov:

Poravnava članarine in opraviti 15 delovnih ur. Oproščeni delavnih ur so težko bolni, invalidi in starejši od 63 let.

Ugodnosti članov:

Član z opravljenim ribiškim izpitom ima 25 lovnih dni za salmonide in 40 lovnih dni za ciprinide, v to je všteta tudi dovolilnica za uplen 5 krapov, nadaljne je potrebno dokupiti. Ribič brez ribiškega izpita dobi 40 dni za ciprinide, ko opravi izpit prejme dodatnih 25 dni za salmonide. Ribič brez ribiškega izpita lahko lovi v spremstvu svojega mentorja ali pa drugega ribiča, ki ima opravljen izpit.

Mladinci imajo vštetih 35 lovnih dni in pokrite stroške za udeležbo na ribiških taborih. Starejši od 12 leta lahko lovijo ščuko v spremstvu odraslega ribiča.

Vsak član ima pravico in dolžnost sodelovati na zborih, na akcijah ribiškega upravljanja in kandidirati za posamezne položaje v organih RD.

Članarina:

  • Mladinci: 26 EUR
  • Člani: 170 EUR*

*Plačilo članarine za člane je možno na obroke